Szukaj:
szukaj | Wyszukiwanie zaawansowane

ArsNeo  > Regulamin ArsNeo

Wstęp

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z ArsNeo, serwisu należącego do firmy Entuzjazm Małgorzata Tałach ul. Sas-Zubrzyckiego 5/97, 30-610 Kraków, Polska, NIP: 944-175-02-49, REGON: 120550905, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej przez prezydenta miasta Krakowa pod numerem 5599.

Spis treści

 1. Definicje
 2. Warunki użytkowania ArsNeo
 3. Rejestracja
 4. Zasady zakupów
 5. Płatności
 6. Przesyłka
 7. Zwroty i reklamacje
 8. Komentarze
 9. Wiadomości
 10. Wyniki sortowania
 11. Polityka prywatności
 12. Prawa autorskie

1. Definicje

 • ArsNeo, ArsNeo.pl, ArsNeo.com, Galeria - serwis on-line prowadzony przez Entuzjazm Małgorzata Tałach, firmę zarejestrowaną w Krakowie, przy ul. Sas-Zubrzyckiego 5/97, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez prezydenta miasta Krakowa pod numerem 5599 (NIP: 944-175-02-49, REGON:120550905). Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o ArsNeo, należy przez to rozumieć również firmę Entuzjazm.
 • Przedmiot - rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w ArsNeo,
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z ArsNeo,
 • Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprawnie przeszła proces rejestracji w ArsNeo i ma możliwość kupowania przedmiotów w ArsNeo,
 • Twórca - Zarejestrowany Użytkownik, który został przyjęty do grona Twórców ArsNeo i który ma dostęp do poszerzonej funkcjonalności ArsNeo, umożliwiającej wystawianie na sprzedaż przedmiotów,
 • Sprzedający - Twórca, oferujący poprzez ArsNeo przedmioty na sprzedaż,
 • Kupujący - Zarejestrowany Użytkownik, podejmujący działania zmierzające do nabycia przedmiotu poprzez ArsNeo,
 • Sprzedaż - procedura prowadząca do sprzedaży, czyli do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym (Zarejestrowanym Użytkownikiem) a Sprzedającym (Twórcą). Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, poprzez serwis ArsNeo, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Warunki użytkowania ArsNeo

 1. Korzystanie z serwisu ArsNeo jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad obowiązujących w ArsNeo.
Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ArsNeo musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z ArsNeo pod opieką prawnego opiekuna.
 2. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowość danych, podanych przy rejestracji, utrzymanie w tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się w ArsNeo oraz za wszelakie działania powstałe poprzez jego konto.
 3. Użytkownik korzystając z ArsNeo nie może naruszać prawa i działać na szkodę ArsNeo lub innych Użytkowników ArsNeo.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane w ArsNeo materiały, zarówno zdjęcia jak i treści. Zamieszczając je w ArsNeo Użytkownik potwierdza, iż ma do nich prawa autorskie.
 5. Użytkownik nie może poprzez ArsNeo wysyłać spamu (niezamówionych, niechcianych informacji) do innych Użytkowników.
 6. Użytkownik zezwala ArsNeo na publikowanie zamieszczonych zdjęć, opisów i komentarzy w ArsNeo i na innych stronach należących do firmy Entuzjazm.
 7. Użytkownik w żaden sposób nie może przekazać, czy też odsprzedać swojego konta innemu Użytkownikowi.
 8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bądź działania na szkodę ArsNeo lub poszczególnych Użytkowników serwisu, konto może zostać zablokowane bądź usunięte.
 9. Rejestrując się w ArsNeo, Użytkownik potwierdza, iż rozumie oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
Prawa i obowiązki ArsNeo
 1. ArsNeo nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ArsNeo oraz za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów. Nie ponosi także odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. ArsNeo dba o dobór Twórców, jakość wystawianych w ArsNeo przedmiotów i rzetelność ich opisu.ArsNeo nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność wystawianych Przedmiotów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Twórców, zdolność Twórców do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników kupujących Przedmioty. ArsNeo nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy kupna-sprzedaży.
 3. ArsNeo zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Przedmiotu, opisu, nazwy przedmiotu, zdjęć, itp.
 4. ArsNeo zastrzega sobie możliwość usunięcia Przedmiotów dodanych z naruszeniem Regulaminu, budzących wątpliwości etyczne, niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji, łamiących obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływających na dobre imię ArsNeo. Wskutek usunięcia Przedmiotu czynności związane ze sprzedażą usuniętej rzeczy są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Użytkowników nie wywołują skutku.
 5. ArsNeo zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i ograniczenia dostępu do serwisu dowolnym Użytkownikom bez podania przyczyny oraz do usunięcia wszystkich danych dotyczących działania Użytkownika w serwisie (m.in. historii zakupów, przedmiotów i komentarzy) oraz podjęcia kroków uniemożliwiających korzystanie z serwisu w przyszłości.
 6. ArsNeo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu powstałe z przyczyn niezależnych (np. awarie sprzętu, łącz, oprogramowania, powodzie, strajki, pożary itp.), a także za wszelkie szkody Użytkowników spowodowane umieszczeniem na stronach serwisu nieprawidłowych informacji oraz za sposób wykorzystywania serwisu przez Użytkowników.
 7. ArsNeo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach ArsNeo będzie informowało Użytkowników.
 8. Wszystkie podane w ArsNeo ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Rejestracja

 1. Użytkownik oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie.
 2. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwę, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w ArsNeo oraz hasło. Osoby fizyczne korzystające z ArsNeo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę firmy, jej NIP, adres rejestrowy oraz dane umożliwiające rozliczenie.
 3. W procesie składania zamówienia Użytkownik podaje pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione przedmioty.
 4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Użytkownik.
 5. ArsNeo zastrzega sobie prawo, do żądania uwiarygodnienia podanych przez użytkownika danych. ArsNeo może od tego uzależnić rejestracje i umożliwienie dostępu do serwisu.
 6. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ArsNeo , zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (tzw. RODO) i polityką prywatności przedstawiona w punkcie 10. regulaminu.

4. Zasady zakupów

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony przedmiot w terminie podanym przez system, określonym w zamówieniu.
 2. Sprzedający zobowiązany jest przesłać na adres Kupującego przedmiot sprzedaży w ciągu 48 godzin od otrzymania od ArsNeo informacji o otrzymaniu wpłaty. Brane pod uwagę są tylko dni robocze.
 3. Zamówienia nie opłacone w terminie podlegają anulowaniu (nie są realizowane). W takim wypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do wysłania przedmiotu.
 4. W przypadku kilkukrotnego nieopłacenia w terminie złożonych zamówień, ArsNeo zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z niektórych przywilejów i funkcjonalności serwisu. Odebranie przywilejów może polegać m.in. na ograniczeniu możliwości składania kolejnych zamówień, usunięciu konta lub całkowitym uniemożliwieniu korzystania z ArsNeo.
 5. W przypadku wykonywania przedmiotów na specjalne, indywidualne zamówienie Twórca ma prawo do pobrania od Klienta uzgodnionej wpłaty na poczet realizacji zamówienia. Wpłata ta służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy, na podstawie której wykonywany jest przedmiot. Jest przechowywana na koncie Galerii. Szczegóły zamówienia indywidualnego uzgadniane są poprzez system wiadomości Galerii. Wysokość wpłaty i warunki realizacji umowy ustala Twórca.

5. Płatności

 1. Kupując w ArsNeo możesz dokonać płatności poprzez:
  • szybki przelew z PayU,
  • kartę kredytową (za pośrednictwem systemu PayU),
  • portfel elektroniczny: blik, masterpass, VisaCheckout (za pośrednictwem systemu PayU),
  • przelew tradycyjny z dowolnego banku, ajencji lub placówki pocztowej.
 2. Koszty związane ze zleceniem przelewu za zamówienie ponosi Kupujący - również w przypadku zamówień opłacanych przelewem z zagranicznych banków. Kwota wpływającą na konto ArsNeo musi być równa kwocie określonej w zamówieniu.

6. Przesyłka

 1. Zakupione i opłacone przedmioty są wysyłane w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia środków na konto ArsNeo lub uzyskania statusu "opłacone" w systemie Platnosci.pl. Uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót, niedziel, świąt).
 2. Przesyłka wysłana inPostem zwykle dociera do wybranego paczkomatu w ciągu 1-2 dni, krajowa, standardowa, wysyłana pocztą w ciągu 2-4 dni, przesyłka krajowa kurierska zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionych przedmiotów. Dostarczenie prac jest możliwe jedynie za pomocą określonych na stronie opcji, czyli np. poprzez paczkomat, Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 4. Podane ceny przesyłki dotyczą wysyłki na terenie Polski.
 5. Koszt przesyłki, zależny od rodzaju zakupionych przedmiotów, ich gabarytów i wartości ponosi Kupujący.

7. Zwroty i reklamacje

 1. Zwroty
  Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 kalendarzowych dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie e-mailem na adres ArsNeo oświadczenia o chęci zwrotu przedmiotu przed jego upływem.
  • Oświadczenie o chęci zwrotu musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nazwę przedmiotu i ew. nr konta bankowego Kupującego, na które może zostać dokonany zwrot środków. i musi zostać wysłane e-mailem na adres ArsNeo nie później niż 14 dni od otrzymania przesyłki. Dodatkowo może być wysłane w wiadomości (poprzez system wewntrznych wiadomości Galerii) do Twórcy.
  • Zwracany przedmiot należy odesłać na adres Twórcy - nadawcy przesyłki. Koszty związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący zwracający przedmiot. Przedmiot musi być odesłany do 14 dni od zgłoszenia chęci zwrotu. Ryzyko związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący, dlatego ArsNeo zaleca, aby dokonując zwrotu towaru Kupujący wysłał przedmiot na takich warunkach, na jakich wysłał go do Kupującego Twórca - czyli np. przesyłką rejestrowaną (np. poleconą), bezpiecznie zapakowany, ubezpieczony na odpowiednią kwotę, z opcją "ostrożnie szkło", itp.
  • Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem oraz przesyłki wysłane na adres ArsNeo.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  • Jeżeli wraz z przedmiotem dostarczony był paragon, to powinien on zostać odesłany wraz z przedmiotem. Jeżeli faktura, to kupujący ma obowiązek załączyć podpisaną fakturę korygującą.
  • Zwrot pieniędzy (w wysokości ceny Przedmiotu i kosztu przesyłki równemu najtańszej dostępnej formie dostawy) odbywa się w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru z powrotem przez Twórcę lub dostarczenia ArsNeo przez Kupującego dowodu jego wysłania.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku:
  • Przedmiotu wykonanego na zamówienie (indywidualne, czy też wg opcji Zamów podobne)
  • Przedmiotu, w którym na życzenie Kupującego dokonano zmian: np. materiałów, czy też rozmiaru.
  • Przedmiotu, który Kupujący chciałby zwrócić po upływie 14 kalendarzowych dni od daty jego otrzymania.
 2. Reklamacje
  Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z ArsNeo wysyłając e-mail zawierający imię, nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, nazwę Przedmiotu i dokładny opis stwierdzonej wady. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od ArsNeo zawierającej szczegółową procedurę reklamacyjną, przedmiot będzie odsyłany na adres Sprzedającego (zwroty na adres ArsNeo nie będą przyjmowane). wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką polecona priorytetową o zadeklarowanej wartości). Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Przedmiot z wadą zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli nie będzie możliwe naprawienie Przedmiotu, ArsNeo Kupującemu będzie zwrócona równowartość ceny Przedmiotu (z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego). Ponieważ ArsNeo tylko pośredniczy w sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, to nie jest ono stroną postępowania reklamacyjnego. Umożliwi ono jednak kontakt Kupującego ze Sprzedającym w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych. Kwestie te, związane z zakupionym Przedmiotem, powinny być rozwiązywane przez strony umowy, czyli przez Sprzedającego i Kupującego. ArsNeo z w wyjątkowych przypadkach może jednak rozstrzygać spory dotyczące jakości przedmiotu transakcji.
  W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
  Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Przedmiotu zamówionego z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu monitora Kupującego (np. różnicy w barwach nie stanowią podstawy do reklamacji Przedmiotu).
 3. Uszkodzenia i zaginięcia w trakcie transportu
  W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej.
  W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.
  W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.
 4. Rękojmia
  Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Przedmiot ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie (UE) 2019/771. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Przedmiotu.

8. Komentarze

 1. ArsNeo umożliwia Kupującemu dodanie komentarza (opinii) do przeprowadzonej transakcji. Dodane opinie prezentowane są w zakładce z opiniami Klientów oraz na stronach Twórców i ich przedmiotów. Wszystkie prezentowane opinie są wystawione przez Klientów, którzy kupili dany przedmiot.
 2. W przypadku gdy stosunek komentarzy negatywnych do pozytywnych Użytkownika osiągnie niepokojący poziom, ArsNeo może zawiesić, lub całkowicie usunąć konto niesolidnego Użytkownika.

9. Wiadomości

 1. ArsNeo umożliwia komunikację pomiędzy Kupującymi i Sprzedającymi poprzez system wiadomości.
 2. System ten ma na celu usprawnienie procesu negocjacji i obsługi składanych przez serwis zamówień i nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Ze względu na rolę systemu wiadomości oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa działania ArsNeo, administracja serwisu ma prawo do przeglądania, moderowania oraz modyfikowania wszelkich wysyłanych za pośrednictwem tego systemu informacji.
 4. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody - nie korzystaj z systemu wiadomości ArsNeo.

10. Wyniki sortowania

 1. Przedmioty na podstronachArsNeo w kategoriach i w wynikach wyszukiwania są zawsze prezentowane w uczciwy i przejrzysty sposób, a rodzaj selekcji wybiera Użytkownik zaznaczając odpowiednią formę sortowania (wg dopasowania do zapytania, daty dodania, ceny, nazwy, dostępności).
 2. Przedmioty w kompilacjach tematycznych na stronie głównej wybierane są ręcznie, tak, aby były dopasowane do aktualnej treści kompilacji.

11. Polityka prywatności

 1. ArsNeo przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Dlatego z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniając możliwie najlepszą ochronę powierzonych danych.
 2. ArsNeo szczególnie zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administratorem danych jest: Entuzjazm Małgorzata Tałach, ul. Sas-Zubrzyckiego 5/97, 30-610 Kraków.
 4. Administrator przetwarza i przechowuje dane w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z ArsNeo , zawierania transakcji kupna-sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej.
 5. Dane są przetwarzane, przechowywane i analizowane wyłącznie na potrzeby obsługi procesów sprzedażowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszania naszej oferty. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika podania następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login. Sprzedający wprowadza dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktur oraz rozliczenia sprzedaży.
 6. Dane użytkowników zapisanych do grona odbiorców newslettera ArsNeo są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 7. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu odwołania przez Użytkownika zgody na ich przechowywanie. Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 8. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z serwisu.
 9. W celu realizacji złożonych zamówień ArsNeo przekazuje dane adresowe Kupującego niezbędne do wysyłki przedmiotu Sprzedającemu, którego przedmiot został zakupiony. Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, ma obowiązek spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa dot. ochrony prywatności Użytkowników.
 10. Poza powyższym Administrator nie przekazuje danych żadnym zewnętrznym podmiotom. Wyjątek: dane poszczególnych Użytkowników ArsNeo mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. ArsNeo wykorzystuje adresy IP internautów odwiedzających strony ArsNeo w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 12. ArsNeo stosuje pliki "cookies" o charakterze technicznym. Informacje zbierane przy ich pomocy nie są wykorzystywane w celach reklamowych, a jedynie dla zwiększenia wygody użytkownika oraz w celach czysto technicznych. Z powodów technicznych nie jest możliwe korzystanie z ArsNeo przy wyłączonych "cookies".

12. Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych ArsNeo, w tym do logo "ArsNeo" i innych elementów layoutu strony przysługują ArsNeo. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych należących do ArsNeo za wyjątkiem sytuacji szczególnych, kiedy ArsNeo wyraziło zgodę na ich wykorzystanie.
 2. Zamieszczenie materiałów, w tym zdjęć, opisów przedmiotów i komentarzy w ArsNeo jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik umieszczając w ArsNeo materiały (zarówno zdjęcia jak i opisy czy też komentarze) wyraża zgodę na ich dowolne użytkowanie przez ArsNeo. ArsNeo może dowolnie wykorzystywać zamieszczone przez Twórców materiały - np. publikować je na innych stronach powiązanych z ArsNeo, czy też w mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach marketingowych i informacyjnych. ArsNeo zastrzega sobie prawo do nie usuwania z serwerów i dalszego udostępniania zamieszczonych przez użytkownika materiałów także po zakończeniu współpracy z użytkownikiem i/lub dezaktywacji jego konta. W przypadku zakończeniu współpracy z użytkownikiem i/lub dezaktywacji jego konta ArsNeo zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystywania opublikowanych materiałów tego użytkownika - np. umieszczonych na innych stronach powiązanych z ArsNeo, umieszczonych w reklamach, w innych mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach marketingowych i informacyjnych.
 3. ArsNeo przysługuje prawo publikowania zamieszczonych przez użytkowników opinii lub komentarzy na innych powiązanych z ArsNeo stronach oraz w mediach tradycyjnych.
 4. Użytkownicy ArsNeo publikują w ArsNeo zdjęcia, wszelkie treści, komentarze oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. ArsNeo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.